Privacyverklaring

Het samenwerkingsverband Zorgtopper hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij helder en transparant uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

De privacyverklaring kunt u hier lezen.